DOPRAVNÉ SYSTÉMY

PARISWIN systém je vhodný na automatizáciu jednoduchých, ale aj zložitých sekvenčných dopravných systémov. Jeho realizácia, obsluha a detekcia porúch je jednoduchá prehľadná a rýchla. Zmena logiky, úprava blokačných predpisov, dekompozícia na menšie prepravné celky nie je problémom a dá sa upraviť za chodu technológie. Preprava tekutých alebo sypkých materiálov, regulácia prietočného množstva, vyhodnocovanie a bilancovanie prepravených množstiev a prevádzkových hodín jednotlivých pohonov je samozrejmosťou.

Sušiareň Bentonitu - riadenie dopravného systému bentonitu v sušiarni je proces, kde je potrebné riadiť a dávkovať presné množstvá materiálov. Dávkovanie sa musí uskutočňovať v predpísanom pomere tak, aby sa výsledná zmes (produkt) dokázala usušiť v sušiarni. Tento dopravný systém pozostáva z niekoľkých sekcií podľa druhu vyrábanej zmesi. Taktiež systém dokáže výsledný produkt triediť na triedičoch podľa požadovanej frakcie. Celý systém vyhodnocuje prevádzkové hodiny a umožňuje plánovať aj pravidelnú údržbu. V servisnom režime (môže byť chránený heslom) je možné ovládať jednotlivé pohony a akčné členy z miestych ovládacích skriniek.

Naskladnenie a vyskladnenie síl a triediareň

je ďalší rozsiahly problém ktorý sme automatizovali pre cukrovar v OPAVE. Cukor vyprodukovaný počas repnej kampane sa uskladňuje v dvoch silách s kapacitou 10 000,- ton a 35 000,- ton. Riadená klimatizácia a vetranie v silách zabezpečuje požadované klimatické podmienky pre skladovanie cukru. Vyskladňovanie síl sa uskutočňuje automaticky podľa potreby. Prvé odberné miesto je automatické plnenie cisterny netriedeným cukrom. Po priložení čiarového kódu je automaticky naplnená autocisterna požadovaným množstvom cukru. Tesne pred odberným miestom je inštalovaný detektor kovových predmetov, ktorý pri prípadnej detekcii kovu znečistený cukor vytriedi. Ďalším odberným miestom je triediareň cukru a mlyn. Pri ich požiadavke sa ich zásobníky cukru automaticky dopĺňajú. Cukor vytriedený v triediarni je možné balíčkovať na baliacich automatoch alebo je ho možné vyskladniť do autocisterny. Plnenie cisterny je opäť automatické na základe čiarového kódu na dodacom liste. Systém dopravníkov umožňuje aj cirkulovať cukor medzi silami. Niektoré dopravníky sú vážené a je možné ovládať pomocou podávačov cukru regulovať prepravný výkon a vážiť požadované prepravné množstvo.

 

NAJ.sk
Copyright © 2024 Paris tp s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews