ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

Pri procese výroby cukroviny sa spotrebuje veľké množstvo čistej vody. Odpadové vody znečistené hlavne obsahom cukru sa čistia v dvojstupňovej čistiarni odpadových vôd. Prvá etapa čistenia pozostáva z nátoku špinavej vody zo zberného bazénu, jej ohrevu na požadovanú teplotu 37°C. Potom je ohriata špinavá voda prečerpaná do prvého stupňa čistiarne - Anaeróbny reaktor. Za neustáleho miešania baktérie bez prístupu vzduchu rozkladajú znečisťujúce látky. Pri ich rozklade vzniká metán, ktorý sa používa ako dodatočný tepelný zdroj pre sušiareň. Voda ďalej postupuje do Aeróbneho stupňa, kde sa uskutočňuje dočistenie vody na požadované parametre. Po dosiahnutí požadovaného stupňa čistoty vody sa jej časť vypúšťa do rieky. Zvyšná vyčistená voda sa vracia do zberného bazénu, odkiaľ sa podľa potreby znovu použije v procese výroby.

 

 

 

 

NAJ.sk
Copyright © 2024 Paris tp s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews