AUTOMATIZÁCIA STROJOV

PARAMETRE

PIESKOVAČKAOkrem automatizačných úloh veľkého rozsahu je systém vhodný aj na riešenie malých úloh alebo samostojacich strojov. Ako príklad uvádzame destilačnú kolónu na recykláciu chemikálie z odpadu po chemickom odlakovaní. Pri vysokých teplotách až do 250°C a podtlaku blížiacemu sa vákuu a za stáleho miešania je hmota v priebehu niekoľkých hodín úplne zbavená tekutého podielu. Pri destilácii sa najprv oddeľuje do samostatnej nádoby prevažne vodný podiel. Po dosiahnutí vhodne zvolených technologických medzí sa destilát uskladňuje do samostatnej nádoby. Zariadenie je ukážkou kvalitnej strojárskej techniky a vhodne zvolenej aplikácie riadiaceho systému. Nakoľko sa proces nezaobíde bez značnej spotreby elektrickej energie, je možné odložiť automatický štart na nastavenú nočnú hodinu kedy je výhodnejšia cenová tarifa za elektrinu. Stav zariadenia sa dá sledovať pomocou zabezpečeného pripojenia v rámci fabriky ako aj kdekoľvek  kde sa nachádza internetové pripojenie. Pieskovačka je našou ďalšou ukážkou praktického využitia nasadenia systému riadenia. Obsluha do závesných košov naskladá materiál určený na mechanické dočistenie. Po uzavretí zavážacích dverí je spustený automatický cyklus. Počas neho je riadený čas ako aj otáčanie košov. Nadradený systém umožňuje sledovať stav náplní (kovové guličky) a sledovať jednotlivé servisné intervaly pre výmenu spotrebných častí. altKalolis - realizovali sme niekoľko filtračných zariadení. Dosky s filtračnou tkaninou sú stlačené hydraulickým piestom. Pomocou piestového čerpadla je dávkovaná filtrovaná kvapalina. Tuhý podiel sa zachytáva na doskách obalených filtračnou tkaninou. Ak sa prietočné množstvo (kontrolované časovým a tlakovým spádom) zníži natoľko, že filtrácia je neúčinná, filter indikuje plný stav. V závislosti od druhu automatického riadenia sa oklepe automaticky, semi automaticky, alebo sa čaká na ručné vyprázdnenie. Pomocou rôznych filtračných tkanín je možné filtrovať rozdielne kvapaliny. Zachytené nečistoty sa v podobe tuhých koláčov vyklepú a celý cyklus sa opakuje. Zariadenie je vybavené aj automatickou kontrolou tesnosti, ktorá dokáže vyhodnotiť aj netesnosť filtra a zastaví jeho prevádzku.

 

NAJ.sk
Copyright © 2024 Paris tp s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews