TERMICKÉ ČISTIACE ZARIADENIA

Termické čistiace zariadenia majú v našom portfóliu rozsiahle zastúpenie. Realizovali sme automatizáciu technologického procesu pre viac ako 60 zariadení rozmiestnených po celej Európe. Slúžia na odstraňovanie farebných náterov z kovových predmetov. Zariadenia sú využívané najmä ako podporná technológia pre práškové lakovne. Pri teplotách 250-550°C sa rozkladá farba a vznikajú exhaláty. Tieto škodlivé plyny ako produkty nízkoteplotnej karbonizácie sú dopaľované v druhom stupni, kde sa pri teplote cca 850°C prepália.

Čítať ďalej...

AUTOMATIZÁCIA STROJOV

Okrem automatizačných úloh veľkého rozsahu je systém vhodný aj na riešenie malých úloh alebo samostojacich strojov. Ako príklad uvádzame destilačnú kolónu na recykláciu chemikálie z odpadu po chemickom odlakovaní cestou. Pri vysokých teplotách až do 250°C, podtlaku blížiacemu sa vákuu a za stáleho miešania je hmota v priebehu niekoľkých hodín úplne zbavená tekutého podielu. Pri destilácii sa najprv oddeľuje do samostatnej nádoby prevažne vodný podiel....

Čítať ďalej...

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

Pri procese výroby cukroviny sa spotrebuje veľké množstvo čistej vody. Odpadové vody znečistené hlavne obsahom cukru sa čistia v dvojstupňovej čistiarni odpadových vôd. Prvá etapa čistenia pozostáva z nátoku špinavej vody zo zberného bazénu, jej ohrevu na požadovanú teplotu 37°C. Potom je ohriata špinavá voda prečerpaná do prvého stupňa čistiarne - Anaeróbny reaktor. Za neustáleho miešania baktérie bez prístupu vzduchu rozkladajú znečisťujúce látky.

Čítať ďalej...

DOPRAVNÉ SYSTÉMY

PARISWIN systém je vhodný na automatizáciu jednoduchých, ale aj zložitých sekvenčných dopravných systémov. Jeho realizácia, obsluha a detekcia porúch je jednoduchá prehľadná a rýchla. Zmena logiky, úprava blokačných predpisov, dekompozícia na menšie prepravné celky nie je problémom a dá sa upraviť za chodu technológie. Preprava tekutých alebo sypkých materiálov, regulácia prietočného množstva, vyhodnocovanie a bilancovanie prepravených množstiev a prevádzkových hodín jednotlivých pohonov je samozrejmosťou.

Čítať ďalej...

KOTOLNE

Výkon najväčšej parnej kotolne ktorú sme realizovali dosahuje výkon 3x20 ton pary / hod. Je zložená z troch kotlov na tuhé palivo. Je vybavená regulačnými okruhmi pre napájanie kotlov vodou, riadenie výkonov kotlov pomocou rýchlosti posuvu roštu. Prevádzkový tlak kotolne je 2.3 MPa. Spolu s reguláciou rýchlosti roštu sú ovládané ventilátory. Jeden vháňa spaľovací vzduch pod rošť a druhý nad rošt. Pri optimálnom nastavení pomerov spaľovania dochádza k vyššej účinnosti pri spaľovaní a znižovaniu produkcie emisií exhalátov.

Čítať ďalej...

VARENIE CUKROVINY

Varňa cukroviny je srdcom celého cukrovaru. Automatizovanie procesu varenia cukroviny je proces, ktorý vyžaduje spoluprácu vhodnej meracej techniky a riadiaceho systému. Jeden var cukroviny A trvá podľa typu cukru od 2 do 4 hodiny. Jedným varom sa uvarí až 60 ton cukrovinovej hmoty. V našom riadiacom systéme ponúkame naozaj široké možnosti nastavovania jednotlivých parametrov od udržiavania sacharizácie na konštantnej úrovni až po nastavovanie predpísaného priebehu sacharizácie v celom procese varu.

Čítať ďalej...

TEPELNÉ TECHNOLÓGIE

Vyberáme pre Vás naše najzaujímavejšie technologické uzly. Medzi technologicky najzložitejšie patrí napríklad destilačná kolóna, ktorá slúži na recykláciu chemikálií z odpadu po odlakovaní kovových predmetov. Jej nasadením sa spotreba čerstvej chémie použitej pri odlakovaní znížila a zlepšila sa aj ekonomickosť prevádzky chemického odlakovania:

 

Čítať ďalej...

NAJ.sk
Copyright © 2024 Paris tp s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews