RIADIACI SYSTÉM PARIS WIN

Univerzálny distribuovaný riadiaci systém (DCS) na riadenie technologických procesov (Kategória: SCADA/HMI).

Systém PARIS  je určený na vytváranie dispečerských aplikácií na monitorovanie a riadenie výroby vo všetkých oblastiach priemyslu. Koncepcia systému kladie dôraz na rýchlosť, jednoduchosť a opakovateľnosť riešení. Umožňuje nasadenie v malých aplikáciach ako aj vo veľkých rozľahlých riešeniach.

Prednosti systému:

  • prevádzková spoľahlivosť
  • rýchlosť spracovania údajov
  • jednoduché, priamočiare nasadenie a obsluha
  • jednoduchá rozšíriteľnosť
  • flexibilita
  • distribúcia výkonu systému v technologickej sieti
  • rýchla ekonomická návratnosť investícií
  • možnosť sieťového pripojenia k iným ASR
  • diaľková správa a servis

 

Architektúra:

Procesné jednotky NCS (RTU) umiestnené v rozvádzačoch MaR prepojené sieťou QLINK (procesná sieť) s operačnými stanicami (PC – Central SCADA MASTER system). Kooperujúce operačné stanice sú prepojené sieťou PNET (ETHERNET) a pripojené na podnikovú LAN/WAN. Pripojenie na Internet.

alt

OPERÁTORSKÁ STANICA

Operátorská stanica slúži na styk operátora s procesom. Celá interakcia sa môže odohrávať pomocou klávesnice, myši prípadne dotykovej obrazovky. Stanica môže byť umiestnená vo velíne alebo v samostatne stojacom rozvádzači Rittal - PC skriňa. Umiestnenie vo velíne je uprednostňované hlavne pri rozsiahlych technológiách.

Čítať ďalej...

VÝSTUPY - PREHĽADY - TABUĽKY

Údaje o prevádzke technológie sú prístupné jednoduchým spôsobom. Podľa potrieb je možné nastaviť prístup k jednotlivým prehľadom na základe obmedzení daným užívateľským heslom. Mať správne informácie a prehľad o chode technológie je jedným z hlavných predpokladov znižovania nákladov výroby a zvyšovania kvality a spoľahlivosti.

Čítať ďalej...

OVLÁDANIE PROCESU

Obsluha a ovládanie technologického procesu je intuitívna a jednoduchá. Funkcionalita, jednotlivé úrovne ovládania sú dané nastavením systému a príslušnou prístupovou hladinou. Všetky dôležité parametre pre nastavenie je možné umiestniť na technologickú obrazovku a kliknúť. V systéme je možné vytvoriť aj logickú kontrolu vstupných signálov a údajov. To umožní odstaviť technológiu tak, aby sa predišlo jej poškodeniu alebo výpadku produkcie.

Čítať ďalej...

NAJ.sk
Copyright © 2024 Paris tp s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews